1_Ladanse_houtskoolpap110x75cm_kopie.jpg

La danse 1, houtskool op papier, 110 x 75 cm, 1991

2_Ladanse_houtskoolpap110x75cm.jpg

La danse 2, houtskool op papier, 110 x 75 cm, 1991

3_Ladanse_houtskoolpap110x75cm.jpg

La danse 3, houtskool op papier, 75 x 110 cm, 1991

4_Ladanse_houtskoolpap110x75cm.jpg

La danse 4, houtskool op papier, 75 x 110 cm, 1991, particuliere collectie

5_Ladanse_houtskoolpap110x75cm.jpg

La danse 5, houtskool op papier, 75 x 110 cm, 1991

6_Ladanse_houtskoolpap110x75cm.jpg

La danse 6, houtskool op papier, 75 x 110 cm, 1991

start slide show stop slide show